ก่อให้เกิดเซลล์ต้นกำเนิดประสาทในการผลิตเซลล์ประสาทใหม่

นอกจากนี้นักวิจัยยังได้สังเกตเห็นการสะสมของโปรตีน Tau ภายในเซลล์ประสาทซึ่งเป็นอีกจุดเด่นของ Alzheimers นอกจากนี้พบความเสียหายของเส้นประสาทและ synaptic ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้โมเลกุลของระบบภูมิคุ้มกัน ‘Interleukin-4’ ก่อให้เกิดเซลล์ต้นกำเนิดประสาทในการผลิตเซลล์ประสาทใหม่ ซึ่งช่วยลดผลกระทบ

พื้นฐานสำหรับการบำบัดใหม่? “ในสมองของมนุษย์การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันมีผลกระทบที่หลากหลาย – ทั้งที่เป็นอันตรายและเป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามผลของเราชี้ให้เห็นว่าโดยการปรับเปลี่ยนกลไกเหล่านี้เราอาจต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์ได้” Kizil กล่าว Interleukin-4 ข้อมูลของเรายังแสดงให้เห็นว่าประโยชน์นี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาผลาญอาหารที่เรียกว่า Kynurenic acid ซึ่งเป็นนัยสำคัญเนื่องจากระดับของกรดคินนูนิกเป็นที่รู้จักในระดับสูงในสมองของ ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ดังนั้นรูปแบบของเราจึงมีคำแนะนำว่าผู้เล่นแต่ละคนต่างมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยเหตุนี้แบบจำลองของเราอาจช่วยปูทางสำหรับการรักษาด้วยการฟื้นฟูเซลล์ประสาท