การลงคะแนนเสียงระดับชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการอาวุโสนายจารุวัฒน์โพธิ์ ปฏิเสธที่จะยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการคาดเดาความล่าช้าที่เป็นไปได้ เขากล่าวว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์เป็นวันแรกที่หน่วยงานพร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยอ้างถึงการสรุปการประชุม EC ที่จัดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนที่เมืองพัทยา

คณะกรรมาธิการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามยังไม่ได้กำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ว่าเป็นวันเลือกตั้ง Jarungvith กล่าวเพิ่มเติมว่าตามคำสั่งของสภาแห่งชาติเพื่อสันติภาพและคำสั่งยังมีอำนาจที่จะ “ทำงานร่วมกับ” EC ในการตั้งเวลาวันเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่กล่าวว่าหลังจากที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลในวันที่ 11 ธันวาคมการลงคะแนนเสียงระดับชาติจะจัดขึ้นภายใน 150 วันถัดไป แต่ต้องไม่เกิน 9 พ. ค. ตามกฎหมาย คำกล่าวของนายจรูญวิทย์ได้กล่าวถึงนักการเมืองเมื่อวานนี้ว่าการเลือกตั้งจะไม่ถูกจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์