มาตรการจูงใจด้านภาษีที่รัฐบาลกำหนดไว้

ภาคเอกชนได้แสดงความมั่นใจในมาตรการจูงใจด้านภาษีที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับการช็อปปิ้งตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ 0.1 ถึง 0.2 ร้อยละ ประธานหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายกัลยาสารสินกล่าวว่าการคืนเงินภาษี

จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการของ บริษัท มิชลิน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการใช้ยางในประเทศในการผลิตยางรถยนต์ นี่จะเป็นการขยายความต้องการยางรถบรรทุกและรถบัสและในกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติในท้องถิ่น