การฟื้นฟูที่ดินบริเวณเชิงดอยสุเทพ

สำนักงานตุลาการได้จัดสรรเงินจำนวน 19 ล้านบาทเพื่อการฟื้นฟูที่ดินบริเวณเชิงดอยสุเทพของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งได้รับการโต้เถียงและประท้วงจากชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม พล็อตนั้นถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ศาลเมื่อชาวบ้านลุกขึ้นเพื่อประท้วงกล่าวว่ากำลังรับประทานอาหารในพื้นที่ป่า การก่อสร้างบ้านของเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายรัฐบาลเกือบ 1 พันล้านบาท

นั้นใกล้จะแล้วเสร็จเมื่อผู้ประท้วงหยุดชะงัก ความขัดแย้งควรจบลงแล้ว เราได้ออกโฉนดไปแล้วและจัดหาเงินทุนเพื่อการฟื้นฟู นายศราวุธ เบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวกับวุฒิสภาในวันจันทร์ เขาตอบคำถามเกี่ยวกับการโต้เถียง เขาเสริมว่ารัฐบาลได้ให้เงินแก่สำนักงานของเขา 800 ล้านบาทเพื่อสร้างบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ศาลและอาคารศาลในจังหวัดเชียงรายแทน