ทะเลลาวาผืนน้ำแปรสภาพคล้ายก้อนกรวดเกิดเสียงดัง

นักสำรวจค้นพบปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยครั้งทะเลลาวาหลังภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดทำให้ผืนน้ำสุดลูกหูลูกน้ำกลายเป็นก้อนกรวดที่ส่งเสียงดังฉ่าๆ นักสำรวจได้ล่องเรือผ่านไปยังน่านน้ำทะเลที่เพิ่งเกิดเหตุภูเขาไฟใต้ดินปะทุขึ้น ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยครั้ง เมื่อน้ำทะเลแปรเปลี่ยนเป็นลาวาหลอมละลายปกคลุมผืนน้ำสุดลูกหูลูกตา

อีกทั้งยังก่อให้เกิดเสียงดังฉ่าๆเหมือนวัตถุได้สัมผัสกับน้ำผสมลาวาจุดที่นักสำรวจค้นพบในครั้งนี้อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ทางฝั่งตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย ภูเขาไฟใต้น้ำลูกนี้ตั้งอยู่ใต้ทะเลใกล้ๆ กับหมู่เกาะตองกา โดยนักสำรวจได้ล่องเรือออกมาสำรวจน่านน้ำ ก่อนจะพบว่าผืนน้ำที่มองเห็นไกลสุดลูกหูลูกตามีลักษณะคล้ายกับก้อนกรวด หากมองอย่างผิวเผินก็อาจจะนึกว่ากำลังอยู่ใจกลางผืนแผ่นดินก้อนกรวดขนาดใหญ่ เรือของนักสำรวจแล่นผ่านทะเลลาวาจุดนี้ไปอย่างช้าๆ ทำให้เกิดเสียงดัง “ฉ่าๆ” ที่เป็นเสียงธรรมชาติที่น่าพิศวงเป็นอย่างมาก โดยเสียงดังกล่าวเกิดจากการกระทบกันระหว่างวัตถุและน้ำผสมลาวา โดยเชื่อว่าอุณหภูมิผืนน้ำในบริเวณดังกล่าวยังสูงกว่าปกติ เพราะยังได้รับอิทธิพลมาจากลาวาร้อนที่กำลังค่อยๆ เย็นตัวลง