เกาหลีใต้เตรียมยกเลิกสถานะประเทศกำลังพัฒนาของ WTO

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะยกเลิกสถานะของเกาหลีใต้ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาในการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศว่า ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ จะไม่รับประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆที่มาพร้อมกับสถานะการเป็นประเทศกำลังพัฒนาอีกต่อไปรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ที่จะจัดตนเองอยู่ในประเทศกำลังพัฒนารัฐบาลเกาหลีใต้จึงตัดสินที่จะไม่ใช้สิทธิพิเศษในฐานะประเทศกำลังพัฒนาอีกต่อไปในการเจรจาขององค์การการค้าโลกในอนาคตที่ผ่านมาทรัมป์แสดงถึงความไม่พอใจในเรื่องกฎ สิทธิพิเศษและข้อยกเว้นทางการค้าต่างๆ ของ WTO โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่นิยามตนเองว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา ทรัมป์บอกว่า สหรัฐฯ จะไม่เอื้ออำนวยสิทธิพิเศษต่างๆ แก่ประเทศกำลังพัฒนาและไม่จะไม่สนับสนุนการเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศ OECD